top of page

GTC și livrări

Preambul  

Vânzătorul desfășoară o activitate de comerț cu purici/antichi și oferă un serviciu de vânzare online a produselor pe site-ul www.faienceantiquem.com. Aceste condiții generale (denumite în continuare „Condiții”) sunt rezervate exclusiv Cumpărătorilor individuali și profesioniști.

Articolul 1 - Definiții 

Termenii utilizați în Condiții vor avea înțelesul care le este dat mai jos: Cumpărător: persoană fizică care achiziționează Produse prin intermediul Site-ului. Vanzator: MOREAU PASCALE, 765 chemin du mas des pebbles 30300 BEAUCAIRE - 0618312371 @: brocante.m@yahoo.com

Numar SIRET: 50402914100034
TVA intracomunitar: FR25504029141

Articolul 2 - Scop

Scopul Condițiilor este de a defini drepturile și obligațiile Vânzătorului și Cumpărătorului în legătură cu vânzarea Produselor prin intermediul Site-ului.

Articolul 3 - Domeniul de aplicare  

Condițiile se aplică tuturor vânzărilor de Produse de către Vânzător către Cumpărător, efectuate prin intermediul Site-ului www.faienceantiquem.com își rezervă dreptul de a adapta sau modifica aceste condiții generale de vânzare în orice moment. În cazul modificării, fiecărei comenzi se vor aplica condițiile generale de vânzare în vigoare în ziua comenzii. O Comanda va fi luata in considerare de catre Vanzator numai dupa acceptarea prealabila a Conditiilor de catre Cumparator.  

Articolul 4 - Ordin

Cumpărătorul plasează Comanda prin intermediul Site-ului.  Toate informațiile contractuale sunt prezentate în principal în limba franceză și în limba țării în care site-ul este deschis, în funcție de țară, și vor fi confirmate cel târziu în momentul livrării.

Articolul 4.1: Validarea comenzilor

Cumpărătorul declară că a citit Condițiile înainte de plasarea Comenzii sale și ia la cunoștință că validarea Comenzii sale implică acceptarea termenilor acestora.  Cumpărătorul recunoaște, în continuare, că Condițiile îi sunt puse la dispoziție într-o manieră care să permită conservarea și reproducerea acestora, în conformitate cu articolul 1369-4 din Codul civil.  Pentru a plasa Comanda, Cumparatorul trebuie sa furnizeze Vanzatorului datele care il privesc si sa completeze un formular online accesibil de pe Site.  Până în etapa finală, Cumpărătorul va avea posibilitatea de a reveni la paginile anterioare și de a-și corecta și modifica Comanda și informațiile furnizate anterior.  Un e-mail de confirmare, care confirmă primirea Comenzii și care conține toate aceste informații, va fi apoi trimis Cumpărătorului cât mai curând posibil.  Prin urmare, Cumpărătorul trebuie să furnizeze o adresă de e-mail validă atunci când completează câmpurile referitoare la identitatea sa.  

4.2 Valabilitatea ofertei – Indisponibilitatea produsului  

Ofertele prezentate de Vanzator pe Site sunt valabile atata timp cat sunt vizibile pe site, in limita stocurilor disponibile.  Fotografiile și descrierile produselor sunt oferite doar cu titlu informativ și pot fi supuse unor modificări ușoare fără a ne angaja răspunderea sau regularitatea vânzării să fie contestată.  La primirea comenzii dumneavoastră, verificăm disponibilitatea produsului/produselor comandate. 

În cazul în care un Produs comandat de Cumpărător este indisponibil, Vânzătorul se obligă să informeze Cumpărătorul prin e-mail de îndată ce ia cunoştinţă de această indisponibilitate.  În caz de indisponibilitate, ne angajăm în termen de 30 de zile de la validarea comenzii să vă oferim fie un schimb, fie o rambursare.  Dacă unul dintre produsele din comanda dumneavoastră nu este în stoc: restul comenzii dumneavoastră îl expediem.  

Articolul 5 - Pret - Plata

Prețurile Produselor indicate pe paginile Site-ului corespund prețurilor fără taxe și excluzând participarea la costurile de pregătire logistică și transport.  Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile Produselor prezentate pe Site.  Cu toate acestea, Produsele vor fi facturate Cumpărătorului pe baza prețurilor în vigoare la momentul validării Comenzii.

Articolul 5.1 Condiții de plată:

Plata pentru Comanda se va face:  - Prin card de credit: plata se face prin server bancar securizat la momentul comenzii. Aceasta înseamnă că nicio informație bancară care vă privesc nu trece prin site-ul www.faienceantiquem.com. Plata cu cardul este deci perfect sigură; Informațiile personale transmise de pe site-ul www.faienceantiquem.com către centrul de prelucrare sunt supuse protecției și criptării; comanda dumneavoastra va fi astfel inregistrata si validata la acceptarea platii de catre banca. 

Ordinul de plata efectuat prin card bancar nu poate fi anulat. Prin urmare, plata Comenzii de către Cumpărător este irevocabilă.

Articolul 5.3 Nerambursarea plății:

FAIENCE ANTIQUE MFR, isi rezerva dreptul de a refuza efectuarea unei livrari sau de a onora o comanda de la un consumator care nu a achitat total sau partial o comanda anterioara sau cu care este in curs de desfasurare un litigiu de plata.  

Articolul 5.4 Stocarea datelor:

FAIENCE ANTIQUE MFR nu salvează datele cardurilor de credit ale clienților săi.  

Articolul 6 - Livrare

Suma Costurilor de Transport se calculeaza in functie de greutate si destinatie, iti este comunicata automat la validarea cosului tau si este inclusa in pretul total de platit pentru comanda ta.  Produsul va fi livrat la coordonatele indicate de Cumparator in formularul completat la plasarea Comenzii. 

Toate orele anuntate sunt calculate in zile lucratoare.  Vânzătorul se obligă să proceseze Comanda în termen de treizeci de zile din ziua următoare validării Comenzii.  Depășirea termenului de livrare poate duce la anularea comenzii.  Timpii indicati sunt timpi medii si nu corespund timpilor de procesare, pregatire si expediere a comenzii dumneavoastra (in afara depozitului). La acest moment trebuie adaugat si timpul de livrare al transportatorului.

Produsele circulă întotdeauna pe riscul destinatarului care, în caz de întârziere, deteriorare sau lipsă, trebuie să exercite recurs împotriva transportatorului sau să facă acestuia din urmă rezervele necesare pentru a permite exercitarea acestui recurs. FAIENCE ANTIQUE MFR își declină orice răspundere legată de problemele de deteriorare, spargere, deteriorare sau pierdere a pachetelor. FAIENCE ANTIQUE MFR nu mai este responsabil pentru pachetul clientului imediat ce transportatorul a preluat controlul asupra tuturor acestora.

Ambalarea este realizată de FAIENCE ANTIQUE MFR, cutiile, folie cu bule și alte consumabile sunt de bună calitate și sunt utilizate eficient pentru a asigura clienților siguranța bună a produselor transportate.

Articolul 7 - Anulare - Retragere - Rambursare

Articolul 7.1 Dreptul de retur:    

Nu este acceptat niciun drept de retur, nici rambursare.

ATENȚIE: Nu au fost acceptate retrageri.

Articolul 8 - Garantie

Clientul nu poate avea nicio garantie pentru un produs second-hand, intr-adevar, bunurile fizice comercializate de FAIENCE ANTIQUE MFR sunt bunuri vechi care pot contine defecte, urme de uzura datorate vechimii, aschii, pete si fisuri. nu sunt produse prelucrate sau stocate. Toate produsele de pe site-ul www.faienceantiquem.com sunt unice.

Articolul 9 - Răspundere

Răspunderea Vânzătorului nu poate fi angajată dacă neexecutarea sau neexecutarea obligațiilor sale este imputabilă Cumpărătorului, evenimentului imprevizibil și insurmontabil al unui terț fără legătură cu prestarea serviciilor prevăzute în Condiții, sau unui caz. de forță majoră imprevizibilă, irezistibilă și externă.  Vânzătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru daune rezultate dintr-o culpă din partea Cumpărătorului în contextul utilizării Produselor.    

Articolul 10 - Proprietatea intelectuală

Toate elementele publicate în cadrul Site-ului, precum sunete, imagini, fotografii, videoclipuri, scrieri, animații, programe, carte grafică, utilități, baze de date, software, sunt protejate de prevederile Codului de Proprietate Intelectuală și aparțin Vânzătorului.  Cumpărătorului i se interzice încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală aferente acestor elemente și în special reproducerea, reprezentarea, modificarea, adaptarea, traducerea, extragerea și/sau reutilizarea unei părți substanțiale calitativ sau cantitativ a acestora, excluderea actelor necesare pentru normalitatea și conformitatea lor. utilizare.   

Articolul 11 - Date personale

Cumpărătorul este informat că, în timpul navigării sale și în cadrul Comenzii, datele personale care îl privesc sunt colectate și prelucrate de către Vânzător.  Această prelucrare face obiectul unei declarații către Commission Nationale Informatique et Libertés în aplicarea Legii nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978.  

Cumpărătorul este informat că datele sale:  - sunt colectate într-un mod corect și legal,  - sunt colectate în scopuri specificate, explicite și legitime  - nu vor fi prelucrate în continuare într-un mod incompatibil cu aceste scopuri  - sunt adecvate, relevante și nu excesive în ceea ce privește scopurile pentru care sunt colectate și prelucrarea lor ulterioară  - sunt exacte și complete  - sunt păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară scopurilor pentru care sunt colectate și prelucrate.  

De asemenea, Vânzătorul se obligă să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a păstra securitatea datelor, și în special ca acestea să fie denaturate, deteriorate sau ca terți neautorizați să aibă acces la ele.  Aceste date sunt folosite pentru procesarea Comenzii precum și pentru îmbunătățirea și personalizarea serviciilor oferite de Vânzător.  Acestea nu sunt destinate a fi transmise terților.  

Cumpărătorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc și utilizării acestor date în scopuri de prospectare, în special comerciale. Cumpărătorul poate chestiona vânzătorul pentru a obține confirmarea că datele cu caracter personal care îl privesc fac sau nu obiectul acestei prelucrări, informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate și la destinatarii sau categoriile de destinatari pentru cui sunt comunicate datele, comunicarea datelor cu caracter personal care îl privesc, precum și orice informații disponibile cu privire la originea acestora.  

De asemenea, Cumpărătorul poate solicita Vânzătorului să rectifice, să completeze, să actualizeze, să blocheze sau să șteargă orice date cu caracter personal care sunt inexacte, incomplete, ambigue, depășite sau a căror colectare, utilizare, comunicare sau stocare este interzisă. Pentru exercitarea acestui drept, Cumparatorul va trimite un email Vanzatorului in calitatea sa de operator de date, la urmatoarea adresa: faiencentiquem@yahoo.com  

Articolul 12 - Convenția privind probele

Se convine în mod expres ca Părțile să poată comunica între ele pe cale electronică în sensul Condițiilor, cu condiția să fie instituite măsuri tehnice de securitate menite să garanteze confidențialitatea datelor schimbate.   Cele două Părți convin ca E-mailurile schimbate între ele dovedesc în mod valabil conținutul schimburilor lor și, după caz, al angajamentelor lor, în special în ceea ce privește transmiterea și acceptarea Comenzilor.

Articolul 16 - Nulitate parțială

În cazul în care una sau mai multe dintre prevederile Condițiilor ar fi considerate ilegale sau nule, această nulitate nu ar avea ca rezultat nulitatea celorlalte prevederi ale prezentelor Condiții, cu excepția cazului în care aceste prevederi ar fi inseparabile de stipulația invalidată.   

 

Articolul 17 - Legea aplicabilă

Condițiile sunt guvernate de legea franceză.  

Articolul 18 - Atribuirea competenței

Părțile convin că, în cazul unei dispute care ar putea apărea cu privire la executarea sau interpretarea Condițiilor, vor depune eforturi pentru a găsi o soluție tranzacțională. În cazul eșecului acestei încercări de soluționare pe cale amiabilă a litigiului, aceasta va fi adusă în fața instanțelor judecătorești competente.   

Cookie-uri, stocarea informațiilor personale

Când navigați pe site-ul nostru, informațiile pot fi înregistrate sau citite pe dispozitivul dumneavoastră. Continuând acceptați depunerea și citirea cookie-urilor pentru a vă analiza navigarea și a ne permite să măsurăm audiența site-ului nostru.

informații legale

Proprietate unică cu răspundere limitată FAIENCE ANTIQUE MFR, 765 chemin du mas des cailloux 30300 BEAUCAIRE - 0618312371 – faienceantiquem@yahoo.com

Numar SIRET: 50402914100034
TVA intracomunitar: FR25504029141

Livrare

Livrare în Franța Metropolitană: Costurile de transport variază.
Livrare într-o țară a Uniunii Europene: Costurile de transport sunt variabile.
Livrare într-o țară din afara Uniunii Europene: Costurile de transport variază.

Întârziere de livrare

1. Pentru orice comanda livrata in Franta Metropolitana, FAIENCE ANTIQUE MFR se va stradui sa livreze comanda in termen de 5 zile lucratoare (de luni pana vineri cu exceptia sarbatorilor legale) din ziua primirii comenzii.

2. Pentru orice comanda livrata in alta tara a Uniunii Europene si in afara Uniunii Europene, FAIENCE ANTIQUE MFR se va stradui sa livreze comanda in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii comenzii.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page